Term Dates

Term Dates 2020

Term 1: Mon 3rd Feb – Fri 27th Mar
Term 2: Wed 15th Apr – Fri 3rd Jul
Term 3: Mon 20th Jul – Fri 25th Sep
Term 4: Mon 12th Oct – Mon 14th Dec (school closes at 1pm)

Term Dates 2021

Term 1: Wed 3rd Feb – Fri 16th Apr
Term 2: Mon 3rd May – Fri 9th Jul
Term 3: Mon 26th Jul – Fri 1st Oct
Term 4: Mon 18th Oct – Wed 15th Dec